Kom bij VonWood
Artikel

Illegale houtkap en wat dat betekent voor houtbedrijven

Illegale houtkap is helaas een overheersend probleem in de bosbouw, dat actief bijdraagt aan ontbossing en klimaatverandering en ook aanzienlijke negatieve gevolgen heeft voor de houtmarkt.

Leestijd:
8
minuten

Illegale houtkap is helaas een overheersend probleem in de bosbouw, dat actief bijdraagt aan ontbossing en klimaatverandering en ook aanzienlijke negatieve gevolgen heeft voor de houtmarkt. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties heeft de illegale houtkap de afgelopen drie decennia bijgedragen aan het verlies aan biodiversiteit. Tussen 1990 en 2020 is een gebied vernietigd dat groter is dan de EU. Ondertussen heeft het WWF vastgesteld dat illegaal gewonnen hout een miljardenindustrie is geworden, met een jaarlijkse waarde van 30 tot 100 miljard dollar. In de praktijk berooft de illegale houtkap lokale gemeenschappen en bedrijven van economische middelen van bestaan, terwijl hout dat gekapt is zonder de juiste belasting en heffingen te betalen de marktprijs onevenredig drukt.

Criminele activiteiten in onze sector brengen niet alleen actief schade toe aan onze planeet, maar richten ook een ravage aan op onze handel en moedigen marktinstabiliteit aan - dus als het aankomt op het bestrijden van illegale houtkap, is het duidelijk dat het nu of nooit is. Beginnend met het volgen van de nieuwe regelgeving die wordt uitgerold in de EU, hebben we gekeken naar hoe illegale houtkap kan worden geïdentificeerd, de rode vlaggen waar je op moet letten en wat wij als bedrijven kunnen doen om duurzame bosbouwpraktijken vandaag de dag te bevorderen.

De ontbossing in de EU bestrijden

In Europa zijn illegale bosbouwactiviteiten een katalysator geworden voor officiële inspanningen om de transparantie van de toeleveringsketen te waarborgen. In 2022 stemde het Europees Parlement in met het langverwachte voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe wet die een einde moet maken aan het op de EU-markten brengen van producten als palmolie, leer, cacao en - voor ons het belangrijkst - hout dat is geproduceerd door ontbossing of mensenrechtenschendingen. Door illegale houtkap aan te merken als een wereldwijd probleem met aanzienlijke negatieve economische, ecologische en sociale gevolgen, zal deze stap helpen om een aanzienlijk deel van de wereldwijde ontbossing en aantasting van bossen een halt toe te roepen. Dit zal op zijn beurt de uitstoot van broeikasgassen en het verlies aan biodiversiteit terugdringen en tegelijkertijd alle betrokken bedrijven verplichten om strikte zorgvuldigheidseisen te stellen op de EU-markt.

Volgens de EU betekent dit dat marktdeelnemers en handelaren moeten bewijzen dat hun producten zowel ontbossingsvrij zijn, d.w.z. geproduceerd op land waar na 31 december 2020 geen ontbossing heeft plaatsgevonden, als wettelijk voldoen aan alle toepasselijke wetten die in het land van productie van kracht zijn. Dit houdt ook in dat er nauwkeurige geografische informatie moet worden verzameld over het land waar het hout vandaan komt, zodat kan worden gecontroleerd of het voldoet aan de wetgeving.

Zowel bedrijven als bossen staan daarom onder druk om meer transparantie te bieden, het vertrouwen in hun activiteiten te behouden en legale bosbouw te stimuleren. Meer transparantie in de toeleveringsketen zal de bosbouwsector helpen om de gevolgen van illegale houtkap tegen te gaan, van ontbossing en klimaatverandering tot verlies van biodiversiteit. Dit is goed nieuws voor zowel de planeet als de houtmarkt, omdat de marktconcurrentie die ontstaat door minder illegale houtkap waarschijnlijk ethische en concurrerende marktactiviteiten zal stimuleren.

Wat betekent dit voor bedrijven?

Onderzoek heeft uitgewezen dat, afhankelijk van het product, illegale houtkap de wereldhoutprijzen met zeven tot zestien procent drukt. Volgens de Wereldbank verliest de wereldmarkt jaarlijks 10 miljard dollar door illegale houtkap.

In het verleden hebben bedrijven waarvan werd vastgesteld dat ze illegaal hout hadden ingekocht, miljoenen boetes opgelegd gekregen, iets wat in Noord-Amerika en Europa alleen maar zal toenemen naarmate de wereldwijde regelgeving strenger wordt. In de EU riskeren organisaties die het actieplan voor wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT) overtreden, inbeslagname van handelswaar en hoge boetes.

Waar bedrijven op kunnen letten:

Bedreigd en beschermd hout

De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) is een belangrijk internationaal beschermingsinstrument dat ervoor zorgt dat de houthandel geen bedreiging vormt voor het voortbestaan van internationale wilde diersoorten en biodiversiteit. Alle handel die in strijd met CITES plaatsvindt is illegaal, waardoor het verdrag een essentieel middel is waarmee importerende landen illegaal hout in beslag kunnen nemen. Elk jaar werkt CITES de lijsten bij van gecontroleerde soorten die onder de overeenkomst vallen, waarbij bedreigde houtsoorten worden genoemd waarvoor de handel illegaal is en soorten waarvoor deze gecontroleerd wordt. Dit is een belangrijk onderscheid, waarbij hout van soorten als Braziliaans rozenhout expliciet verboden is en mahoniehout strikt wordt gecontroleerd. CITES identificeert ook soorten die in minstens één land beschermd zijn, zoals Koreaanse den en Japanse eik.

Regio's die bekend staan om hun corrupte praktijken

Illegale houtkap vindt overal ter wereld plaats, maar er zijn bepaalde landen waarvan is vastgesteld dat ze onevenredig veel hout produceren dat afkomstig is van illegale houtkap. Van de totale productie in Cambodja kan bijvoorbeeld maar liefst 90 procent worden teruggevoerd op illegale houtkap. Ook 80 procent van de productie in Bolivia en Peru bleek illegaal te zijn, en daarnaast zijn er meldingen van illegale houtkap in Bolivia die de grens over wordt gesmokkeld voordat het vanuit Brazilië wordt geëxporteerd. Waar de handhaving en sancties in deze landen zwak zijn, blijft illegale houtkap bestaan. Als het land waar je je hout vandaan haalt hoog scoort op de corruptie-index van Transparency International, is extra zorgvuldigheid cruciaal om de herkomst van het hout te verifiëren.

Onbetrouwbare en ondoorzichtige toeleveringsketens

Hoe korter de toeleveringsketen, hoe eenvoudiger het is om eventuele fouten, fraude of tekortkomingen in de naleving op te sporen. Illegale activiteiten vinden vaak plaats waar zwakheden in de toeleveringsketen kunnen worden uitgebuit, of het nu gaat om fraude, witwassen van geld of namaak. Het is essentieel voor elk bedrijf in de houthandel om transparantie te bevorderen over de verplaatsing van hout van bron naar eindgebruiker. Blockchaintechnologie verbetert tegenwoordig de traceerbaarheid van houtleveringsketens door belanghebbenden in de hele toeleveringsketen in staat te stellen veilige blockchain-toepassingen te gebruiken die alle relevante informatie op één plaats opslaan. Het resultaat is een verbeterde efficiëntie, transparantie en algemene veiligheid. Dit is ook belangrijk voor de relatie van een bedrijf met zijn consumenten: volgens Deloitte vertrouwt 35 procent van de consumenten bedrijven die een transparante, verantwoordelijke en sociaal en ecologisch verantwoorde toeleveringsketen hebben.

Niet-gecertificeerd hout

Misschien is een van de meest voor de hand liggende maar belangrijkste dingen waar je op moet letten wel een wereldwijd erkende certificering voor verantwoorde bosbouwpraktijken, waaronder de Forest Stewardship Council (FSC)-certificering of het Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC)-programma. Voor bedrijven in de houtindustrie is het behalen van deze certificeringen momenteel de enige gestandaardiseerde, gouden manier om te garanderen dat u zich inzet voor transparantie in de toeleveringsketen en houtproducten betrekt uit verantwoord beheerde bossen. Elk houtproduct zonder deze labels, of het nu gaat om hout of toiletpapier, heeft een veel grotere kans om uit regio's te komen waar bossen illegaal worden gekapt, een negatieve invloed hebben op inheemse bevolkingen en een ravage aanrichten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit. VonWood is trots FSC en PEFC Chain of Custody gecertificeerd, wat betekent dat we kunnen verifiëren dat uitsluitend FSC of PEFC gecertificeerd materiaal wordt gebruikt in onze supply chain van bos tot markt.

"Als een belangrijk principe van duurzaam ondernemen kunnen wij in de houtindustrie een verschil maken door de praktische stappen te nemen om samen te werken met overheden, NGO's en wetgevers om aan te tonen dat het beschermen van onze bossen de enige manier is om de toekomst van onze industrie en onze planeet veilig te stellen." 

Wat nu?

Veranderingen in het overheidsbeleid en nieuwe regels die worden ingevoerd, zijn essentieel om ontbossing op grote schaal tegen te gaan. Illegale houtkap een halt toeroepen is absoluut essentieel voor de bescherming van de biodiversiteit op onze planeet. Voor bedrijven zal de belofte om de transparantie van de toeleveringsketen te bevorderen en de regelgeving na te leven ook marktzekerheid creëren en het speelveld gelijker maken, wat uiteindelijk bijdraagt aan een dynamischere en stabielere industrie.

Als een belangrijk principe van duurzaam ondernemen kunnen wij in de houtindustrie een verschil maken door praktische stappen te ondernemen en samen te werken met overheden, NGO's en wetgevers om aan te tonen dat het beschermen van onze bossen de enige manier is om de toekomst van onze industrie en onze planeet veilig te stellen.

Van certificering tot het onderhouden van relaties met alleen de allerbeste duurzame houtzagerijen, het tegengaan van ontbossing is voor ons een kernprioriteit. Met een transparantere toeleveringsketen richten we ons op het in contact brengen van kopers met de juiste zagerijen, terwijl we efficiënt werken met een op bestelling gemaakte aanpak in plaats van op voorraad. Wat we uit onze bossen halen, beloven we ook terug te geven, en zodra een levering met succes is afgerond, doen we hetzelfde door bomen terug te planten bovenop wat vereist is via het FSC- en PEFC-certificeringsproces. Terwijl onze industrie steeds grotere stappen zet in de strijd tegen illegale houtkap, geloven wij in het promoten van verantwoorde bosbouw bij elke stap die we zetten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@vonwood.com.

De casestudy downloaden PDF

Helaas is er iets fout gegaan. Controleer je e-mailadres of probeer het later nog eens.

Folder downloaden

Helaas is er iets fout gegaan. Controleer je e-mailadres of probeer het later nog eens.

Meer inzichten in hout

De moderne houthandel begint hier

Klaar voor een frisse benadering van een oud spel? Registreer je vandaag nog bij VonWood en koop je hout binnen 48 uur

Het is volledig kosteloos, dus wat houdt je nog tegen?

Begin nu

Helaas is er iets fout gegaan. Controleer je e-mailadres of probeer het later nog eens.